DANSK TERRIER KLUB KREDS 4, Roskilde, REFERAT

Generalforsamling, tirsdag den. 4. Februar 2014 Kl 19.00 afholdt hos fam. Levy

Deltager 4 stykker

A) Valg af dirigent, vi behøvede ikke nogen

B) Valg af stemmetællere, vi behøvede ikke nogen

C) Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed

Der har ikke været den store aktivitet i vores kreds. Der har været afholdt hvalpelegestue og kun få er mødt op. Der har været afholdt gåture og med kun en meget lille deltagelse. Træner uddannelsen i DTK har ikke kunnet gennemføres pga struktur ændring i dtk træner uddannelsen..

D) Kasseren fremlægger det af kredsbestyrelsen ’eviderede’ regnskab til godkendelse af ansvarsfrihed

Regnskabet er sendt til DTK’s bestyrelse og blev godkendt på GF

E) Planer for det fremtidige arbejde samt budget for det kommende arbejde

Det skulle nu være en realitet at kreds 4 forhåbentlig får uddannet en træner i løbet af år 2014, så vi kan lave en lille træningsplads. Hvis vi er heldige vil der være en opstart i efteråret. Vi er meget dårlige til at få hjemmesiden til at køre, derfor har vi lavet en facebook- gruppe, så søg evt den op Dansk Terrier Klub Kreds 4

F) Indkommende forslag

Ingen indkommende forslag

G) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Lea Levy og Johnny Levy blev valgt til bestyrelsen igen, og Tenna Levy blev valgt til suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde

H) Valg af en revisor og 1 suppleantI

Ingen blev valgt

I) Eventuelt

Som sagt håber vi på at få en uddannet træner i kreds 4 i løbet af året og så kunne komme i gang med en træningsplads, endeligt. Hvis andre ønsker at blive uddannet træner gennem DTK, så ring endeligt, da vi skal have uddannet flere trænere! Vi er nu på facebook, Dansk Terrier Klub Kreds 4. Vi har planlagt 4 gåture i årets løb, og den første blev afholdt den 16-3-2014, på Høve strand. de næste gå-ture bliver: 14 juni, 9 august, og 8 november 2014, se mere på hjemmeside, blad og FBHvalpelisten.dk

Hvalpelisten.dk er den del af Dansk Terrier Klub

Her får du let adgang til aktuelle hvalpekuld samt nogle af Danmarks dygtigste og mest engagerede opdrættere.