• Velkommen til kreds 4 - Roskilde og nordlige Region Sjælland.    Kreds 4 har pt. ingen bestyrelse. Medlemmer i Kredsen skal rette henvendelse til Kreds 3 pr. mail: dtkkreds3@hotmail.dk


    Velkommen til kreds 4 - Roskilde og nordlige Region Sjælland.    Kreds 4 har pt. ingen bestyrelse. Medlemmer i Kredsen skal rette henvendelse til Kreds 3 pr. mail: dtkkreds3@hotmail.dk